Toronto School of Management

Toronto School of Management, kısa adı ile TSoM, Kanada’da Toronto merkezde eğitim veren özel bir kolejdir. Kendi sektöründe lider firmalarla sıkı işbirliği içerisinde, inovatif ve kariyer odaklı ders içerikleri geliştirir. Öğrencilerinin kariyer gelişimlerini en optimum düzeyde destekleyebilmek adına, akademik içerikler ile mesleki eğitimleri harmanlar.

Okulda sunulan programlar, işletme, turizm, muhasebe ve büyük veri (big data) analitiği programları olarak ana başlıklar altında toplanabilir. İş hayatının pratik gereksinimlerine odaklanarak öğrencilerin güçlü yönlerini ön plana çıkarmayı hedefler. Programlar kapsamında, co-op yani staj içerikli eğitimler ile desteklenerek öğrenciler, gerçek çalışma ortamlarında kendilerini mezuniyetleri sonrası bekleyen hayata hazırlanır.

Kuzey Amerika’nın pek çok lider şirketine çok yakın bir lokasyonda yer alan merkezi konumu ile dikkat çeker.

Co-op ortaklarından bazıları:

OKULDA SUNULAN PROGRAMLAR

Diploma in Business Administration Co-op (Stajlı İşletme İdaresi Diploma Programı)

Finans yönetimi, pazarlamanın temel ilkeleri ve etkin stratejilerin oluşturulması gibi işletme teknik ve teorilerine yönelik bir diploma programıdır.

Öğrenciler, program dahilinde, işletmeler ve farklı yerel, ulusal ve küresel çevreler arasındaki ilişkileri öğrenerek; işyerinde daha etkin ve etkili olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri edinme fırsatı yakalar. Aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirir ve hem bireysel hem de iş hayatının vazgeçilmez unsuru olan ekip çalışması kapsamında çözüm üretme ve sorun çözme yetenekleri geliştirirler.

Co-op (staj) dönemlerinde de, derslerde edindikleri bilgileri gerçek hayatta pekiştirirler.

Program süresi:

48 hafta (tatiller dahil 66 hafta). Bu sürenin 24 haftası akademik eğitim, 24 haftası ise co-op periyodudur.

Kabul şartları:

 • En az lise mezunu olmak ve 18 yaşında olmak;
 • En az aşağıda belirtilen seviyelerde İngilizce bilgisine sahip olmak:
 • IELTS – 5.5; veya
 • Mezun olunan okuldan alınan “Eğitim dili %100 İngilizce’dir” yazısı (telefon mülakatı yapılır) veya;
 • Okulun dil yeterlilik sınavında geçer not almak (bu sınava, Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ofisinde)

 Ders programı:

Program dahilinde öğrenciler, 480 saatlik akademik aldıktan sonra 480 saatlik uygulamalı staj yapar. Staj yerleştirmelerinde, okulun kariyer servisi ile koordine biçimde ilgili alanlarına en uygun işlere yerleşirler.

Akademik eğitim kapsamında:

 • Windows ve MS Office Kullanımı
 • Simply ile bilgisayarlı muhasebe
 • İş ortamı
 • Finansal kaynakların yönetimi
 • Kuruluşlar ve davranışlar
 • Pazarlama ilkeleri
 • İş kararlarının verilmesi
 • Araştırma projesi

Dersleri verilir.

Başlangıç tarihleri:

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım olmak üzere yılda 6 başlangıcı vardır.

Diploma in Business Management Co-op (Stajlı İşletme Yönetimi Diploma Programı)

Bu iki yıllık diploma programı, işletme alanında kariyer yapmak öğrenciler için idealdir. Finans yönetimi, pazarlamanın temel ilkeleri ve etkin stratejilerin oluşturulması gibi işletme teknik ve teorilerine yönelik bir diploma programıdır.

Öğrenciler, program dahilinde, işletmeler ve farklı yerel, ulusal ve küresel çevreler arasındaki ilişkileri öğrenerek; işyerinde daha etkin ve etkili olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri edinme fırsatı yakalar. Aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirir ve hem bireysel hem de iş hayatının vazgeçilmez unsuru olan ekip çalışması kapsamında çözüm üretme ve sorun çözme yetenekleri geliştirirler. Diğer yandan yönetici olarak nasıl hızlı ve etkin olabileceklerine dair de bilgiler edinirler.

Co-op (staj) dönemlerinde de, derslerde edindikleri bilgileri gerçek hayatta pekiştirirler.

Program süresi:

72  hafta (tatiller dahil 109 hafta). Bu sürenin 48 haftası akademik eğitim, 24 haftası ise co-op periyodudur.

Kabul şartları:

 • En az lise mezunu olmak ve 18 yaşında olmak;
 • En az aşağıda belirtilen seviyelerde İngilizce bilgisine sahip olmak:
 • IELTS – 5.5; veya
 • Mezun olunan okuldan alınan “Eğitim dili %100 İngilizce’dir” yazısı (telefon mülakatı yapılır) veya;
 • Okulun dil yeterlilik sınavında geçer not almak (bu sınava, Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ofisinde)

Ders programı:

Program dahilinde öğrenciler, akademik aldıktan sonra 480 saatlik uygulamalı staj yapar. Staj yerleştirmelerinde, okulun kariyer servisi ile koordine biçimde ilgili alanlarına en uygun işlere yerleşirler.

Akademik eğitim kapsamında:

 • Windows ve MS Office Kullanımı
 • Simply ile bilgisayarlı muhasebe
 • İş ortamı
 • Finansal kaynakların yönetimi
 • Kuruluşlar ve davranışlar
 • Pazarlama ilkeleri
 • İş kararlarının verilmesi
 • Araştırma projesi
 • Finansal muhasebe ve raporlama
 • Kişisel ve mesleki gelişim
 • Kişilerle çalışma ve liderlik
 • İş faaliyetleri yönetimi
 • İletişim yönetimi
 • İşletmede faaliyet yönetimi
 • İşletmede çalışma etik kuralları

Dersleri verilir.

Başlangıç tarihleri:

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım olmak üzere yılda 6 başlangıcı vardır.

Diploma in Hospitality and Tourism Management Co-op (Stajlı Konaklama ve Turizm Yönetimi Diploma Programı)

Bu bir yıllık diploma programı, konaklama ve turizm sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler için uygundur. Program, konaklama sektöründeki en son gelişmelere odaklanırken öğrencilerin etkin iletişim becerileri, müşteri hizmetleri becerileri, liderlik ve ekip çalışması gibi alanlardaki öğrenimlerini arttırır.

Co-op (staj) dönemlerinde de, derslerde edindikleri bilgileri gerçek hayatta pekiştirirler.

Program süresi:

48 hafta (tatiller dahil 66 hafta). Bu sürenin 24 haftası akademik eğitim, 24 haftası ise co-op periyodudur.

Kabul şartları:

 • En az lise mezunu olmak ve 18 yaşında olmak;
 • En az aşağıda belirtilen seviyelerde İngilizce bilgisine sahip olmak:
 • IELTS – 5.5; veya
 • Mezun olunan okuldan alınan “Eğitim dili %100 İngilizce’dir” yazısı (telefon mülakatı yapılır) veya;
 • Okulun dil yeterlilik sınavında geçer not almak (bu sınava, Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ofisinde)

Ders programı:

Program dahilinde öğrenciler, 480 saatlik akademik aldıktan sonra 480 saatlik uygulamalı staj yapar. Staj yerleştirmelerinde, okulun kariyer servisi ile koordine biçimde ilgili alanlarına en uygun işlere yerleşirler.

Akademik eğitim kapsamında:

 • Konaklama ve turizme giriş
 • Ön büro işlemleri
 • Kat hizmetleri
 • Yiyecek içecek hizmetleri
 • Gıda temizliği, güvenliği ve sağlığı
 • Konaklama muhasebesi
 • Müşteri hizmetleri
 • Konaklama sektöründe kurumsal davranış

Dersleri verilir.

Başlangıç tarihleri:

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım olmak üzere yılda 6 başlangıcı vardır.

Diploma in Fundamentals of Hospitality and Tourism Co-op (Stajlı Konaklama ve Turizm İlkeleri Diploma Programı)

Bu iki yıllık diploma programı, konaklama ve turizm sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler için uygundur. Program, konaklama sektöründeki en son gelişmelere odaklanırken öğrencilerin başlangıç seviyesi için gereken etkin iletişim becerileri, müşteri hizmetleri becerileri, liderlik ve ekip çalışması gibi alanlardaki öğrenimlerini arttırır.  Öğrencilerinin konaklama ve turizm sektörünün bütün alanlarında bilgiye sahip olmasını hedefler. Öğrenciler, beş yıldızlı otel hizmetleri sunmanın öneminden, gıda hijyeni ve güvenliğine kadar farklı sektörel konulara bilgi edinir. Aynı zamanda profesyonel davranış kurallarının önemini kavrarken hesap tutmaya ilişkin mali kayıtları de nasıl başarılı şekilde analiz edeceklerini ve yorumlayacaklarını öğrenir.

Co-op (staj) dönemlerinde de, derslerde edindikleri bilgileri gerçek hayatta pekiştirirler.

Program süresi:

72 hafta (tatiller dahil 94 hafta). Bu sürenin 42 haftası akademik eğitim, 30 haftası ise co-op periyodudur.

Kabul şartları:

 • En az lise mezunu olmak ve 18 yaşında olmak;
 • En az aşağıda belirtilen seviyelerde İngilizce bilgisine sahip olmak:
 • IELTS – 4.5; veya
 • Mezun olunan okuldan alınan “Eğitim dili %100 İngilizce’dir” yazısı (telefon mülakatı yapılır) veya;
 • Okulun dil yeterlilik sınavında geçer not almak (bu sınava, Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ofisinde)

Ders programı:

Program dahilinde öğrenciler, 630 saatlik akademik aldıktan sonra 600 saatlik uygulamalı staj yapar. Staj yerleştirmelerinde, okulun kariyer servisi ile koordine biçimde ilgili alanlarına en uygun işlere yerleşirler.

Akademik eğitim kapsamında:

 • Konaklama ve turizme giriş
 • Gıda ve güvenlik yönetimi
 • Konaklama ve turizmdeki akademik ve mesleki gelişim becerileri
 • Müşteri hizmetlerine giriş
 • Konaklama ve turizm muhasebe temel bilgileri
 • Konaklama ve turizmde pazarlamaya giriş
 • İş aramaya hazırlık ve işe yerleşme sonrası eğitim

Dersleri verilir.

Başlangıç tarihleri:

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım olmak üzere yılda 6 başlangıcı vardır.

Diploma in Data Analytics Co-Op (Stajlı Veri Analizi Diploma Programı)

Bu bir yıllık diploma programı, veriyi analizi ve iletimi konusundaki temel bilgileri edindirmeyi amaçlar. Otomatize edilmiş veri toplamadan geleneksel yöntemlere kadar farklı metodolojik yaklaşımların kapsandığı programda öğrenciler, teorik konseptler hakkındaki bilgilerini geliştirirken veri denetimi, işlenmesi ve toplanması alanlarında pratik yapma fırsatını da yakalar. Bu süreçlerin gerektirdiği araçları öğrenirken etkin karar alma yeteneklerini geliştirirler. SQL ve SAS gibi analiz yazılımlarını kullanarak veri işleme ve veri tasarımı alanındaki teorik yaklaşımlar da yine program içeriğinde yer alır. Bulgularını iletme ve sunum becerilerinin geliştirilmesi, veriye dayalı karar alma becerileri de yine öğrencilerin kazanımları arasındadır.

Co-op (staj) dönemlerinde de, derslerde edindikleri bilgileri gerçek hayatta pekiştirirler.

Program süresi:

36 hafta (tatiller dahil 52 hafta). Bu sürenin 24 haftası akademik eğitim, 12 haftası ise co-op periyodudur.

Kabul şartları:

 • En az lise mezunu olmak ve 18 yaşında olmak;
 • En az aşağıda belirtilen seviyelerde İngilizce bilgisine sahip olmak:
 • IELTS – 5.5; veya
 • Mezun olunan okuldan alınan “Eğitim dili %100 İngilizce’dir” yazısı (telefon mülakatı yapılır) veya;
 • Okulun dil yeterlilik sınavında geçer not almak (bu sınava, Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ofisinde)

Ders programı:

Program dahilinde öğrenciler, 600 saatlik akademik aldıktan sonra 240 saatlik uygulamalı staj yapar. Staj yerleştirmelerinde, okulun kariyer servisi ile koordine biçimde ilgili alanlarına en uygun işlere yerleşirler.

Akademik eğitim kapsamında:

 • Veri tasarımı
 • Veri işleme ve karar alma
 • SAS ve SQL ile veri işleme
 • Veri görselliği ve yorumlanması

Dersleri verilir.

Başlangıç tarihleri:

Ocak, Mayıs, ve Eylül olmak üzere yılda 3 başlangıcı vardır.

Diploma in Cybersecurity Specialist Co-op (Stajlı Siber Güvenlik Uzmanlığı Diploma Programı)

Bu bir yıllık program, Blockchain, Büyük Veri, IOT gibi konular başta olmak üzere siber güvenliğin tüm yönlerine aşina olmanız için yapılandırılmıştır. Program kapsamında; bu alandaki yaygın teknikleri, güvenlik protokollerinin geliştirilmesi için gerekli olan bilgisayar ve ağ sistemlerini, risk analizlerini, kurumların bilgisayar ve ağ sistemlerinin korunabilmesi için bilgi güvenliği risk ve açıklarının analiz edilmesini, çoklu işletim sistemleri arasında bilgisayar iletişiminin yönetimini, güvenlik uyarılarının yorumlanmasını ve çözümlenmesini ve siber saldırıların önlenmesi için gerekli teknolojilerin kullanımını öğrenirsiniz.

Co-op (staj) dönemlerinde de, derslerde edindikleri bilgileri gerçek hayatta pekiştirirler.

Program süresi:

36 hafta (tatiller dahil 51hafta). Bu sürenin 24 haftası akademik eğitim, 12 haftası ise co-op periyodudur.

Kabul şartları:

 • En az lise mezunu olmak ve 18 yaşında olmak;
 • En az aşağıda belirtilen seviyelerde İngilizce bilgisine sahip olmak:
 • IELTS – 5.5; veya
 • Mezun olunan okuldan alınan “Eğitim dili %100 İngilizce’dir” yazısı (telefon mülakatı yapılır) veya;
 • Okulun dil yeterlilik sınavında geçer not almak (bu sınava, Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ofisinde)

Ders programı:

Program dahilinde öğrenciler, 480 saatlik akademik aldıktan sonra 240 saatlik uygulamalı staj yapar. Staj yerleştirmelerinde, okulun kariyer servisi ile koordine biçimde ilgili alanlarına en uygun işlere yerleşirler.

Akademik eğitim kapsamında:

 • Siber güvenliğe giriş
 • Bilgisayar ağları
 • İşletim sistemleri ve veri yönetimi
 • Siber güvenlik programlama dilleri
 • Şifreleme konsept ve uygulamaları
 • Siber dünyada bilgi güvenliği
 • Penetrasyon testleri
 • Hackathon

Dersleri verilir.

Başlangıç tarihleri:

Ocak, Mayıs, ve Eylül olmak üzere yılda 3 başlangıcı vardır.

Diploma in Digital Marketing Specialist Co-op (Stajlı Dijital Pazarlama Uzmanlığı Diploma Programı)

Dijital pazarlama diploma programı, en doğru pazarlama stratejilerinin oluşturulabilmesi için gerekli olan pazarlama, reklam, kampanya yönetimi, sosyal ağlar üzerine yoğunlaşır. Program kapsamında öğrenciler; sunumlar, web siteleri, sosyal medya kampanyaları, broşür ve duyurular gibi dijital pazarlama kampanyaları oluşturmayı, WordPress, HTML, CSS, Google Adwords, Google Analytics gibi araçları kullanmayı, promosyon içeriği oluşturmayı, markanın dijital dünyada konumlama stratejilerini, Google Ads veya Bing Ads gibidijital ortamlarda kampanya oluşturmayı ve analiz etmeyi öğrenir.

Co-op (staj) dönemlerinde de, derslerde edindikleri bilgileri gerçek hayatta pekiştirirler.

Program süresi:

36 hafta (tatiller dahil 51 hafta). Bu sürenin 24 haftası akademik eğitim, 12 haftası ise co-op periyodudur.

Kabul şartları:

 • En az lise mezunu olmak ve 18 yaşında olmak;
 • En az aşağıda belirtilen seviyelerde İngilizce bilgisine sahip olmak:
 • IELTS – 5.5; veya
 • Mezun olunan okuldan alınan “Eğitim dili %100 İngilizce’dir” yazısı (telefon mülakatı yapılır) veya;
 • Okulun dil yeterlilik sınavında geçer not almak (bu sınava, Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ofisinde)

Ders programı:

Program dahilinde öğrenciler, 480 saatlik akademik aldıktan sonra 240 saatlik uygulamalı staj yapar. Staj yerleştirmelerinde, okulun kariyer servisi ile koordine biçimde ilgili alanlarına en uygun işlere yerleşirler.

Akademik eğitim kapsamında:

 • Pazarlamaya giriş
 • Google SEO
 • Websitesi oluşturma ve tasarımı
 • Google Analytics
 • Sosyal medyada sponsorlu reklam kampanyası yürütme
 • Google adwords ile tık başına ödemeli kampanya yönetimi
 • Copywriting

Dersleri verilir.

Başlangıç tarihleri:

Ocak, Mayıs, ve Eylül olmak üzere yılda 3 başlangıcı vardır.

Mayla Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Toronto School of Management Türkiye Resmi Acentası’dır.

Başvuru işlemleri, Kabul süreci, Vize süreci gibi işlemlerde Danışmanlık Hizmeti Sunmaktadır.

Okulun kendi dil yeterlilik sınavına katılmak isteyen öğrenciler,  bu sınavı Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ofisinde alabilir.

Detaylar için Mayla Abroad eğitim danışmanları ile görüşebilir, Bilgi İstek Formunu doldurabilirsiniz.