Proje Yönetimi – Project Management programları, iş dünyasında hemen hemen her alanda sıklıkla duyduğumuz ‘proje’lerin, diğer bir deyişle mükemmel bir ürün ya da hizmet ortaya koyabilmek için yürütülen sistemli bir girişimlerin yönetimini konu alan programlardır.

Projenin hedefine ulaşması için çok iyi planlanması, raporlanması ve kontrol edilmesi gerekir. Proje yönetimi esnasında performans, maliyet ve zaman yönetimi çok önemlidir.

Proje Yönetiminin önemi, küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamının artması sebebi ile her geçen gün iş dünyasında önemini arttırmaktadır.

Kariyerine Proje Yöneticisi ya da Üst Düzey yönetici olarak devam etmek isteyen, hemen hemen her sektörden gelen kişileri bu programı alabilir.

Kanada’da Devlet Kolejlerinde, Proje Yönetimi – Project Management programı eğitim süresinin 1 yıl olması sebebi ile uluslararası öğrenciler tarafından çok tercih edilir. 1 yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler, Kanada hükümetinin vermiş olduğu + 1 yıllık Post Graduate Work Permit iznine başvuru yapabilirler.

Proje Yönetimi lisansüstü sertifika programı sizi karmaşık projeleri ve programları yönetmeye hazırlayacaktır. Proje yönetimi becerilerinin ve yetkinliklerinin tüm kuruluşların başarısına sahip olduğunun kabulü göz önüne alındığında, bu program, ister kamu ister özel sektör olsun, ister kar amacı gütmeyen sektörler olsun, farklı altyapı ve sektörlerden adayları cezbetmektedir.

Proje Yönetimi – Project Management Programında Neler Öğreneceğim?

Sadece iki yarıyılda, bir projeyi kavramsallaştırma, başlatma, planlama, yürütme, kontrol ve kapatma yoluyla taşımak için gereken becerileri öğreneceksiniz. Müfredat, endüstri ile işbirliği içinde tasarlanmıştır ve Proje Yönetim Enstitüsü’nün Proje Yönetim Bilgi Grubu’na (PMBOK) ve uluslararası en iyi uygulamalara çok yakındır. Kapsamlı bir proje sunum modeli ile proje yaşam döngüsünün, proje ekonomisinin ve finansal analizinin, tedarik yönetiminin, liderlik becerilerinin ve profesyonel en iyi uygulamaların temel aşamalarını ayrıntılı bir şekilde keşfedeceksiniz. Öğrenciler ayrıca son teknoloji, proje yönetimine uyarlanabilir / çevik yaklaşımlar ve kamu sektörü, bilgi teknolojisi, inşaat ve stratejik portföy yönetimi gibi alanlardaki seçmeli dersler de dahil olmak üzere proje yönetimindeki eğilimleri öğrenirler.

Proje Yönetimi – Project Management Programında Hangi Becerileri Edineceğim?

 • Projeleri, işletme ihtiyacını ve projenin gerekliliğini belgeleyerek, kuruluşun stratejik planlarıyla ilişkilendirme.

 

 • Proje paydaşları ile istişare ederek, proje hedeflerini, çıktıları, kısıtlamaları, performans kriterlerini ve kaynak gereksinimlerini belgeleyerek projenin genel kapsamını tanımlama ve yönetme.

 

 • Kapsamlı bir proje planı geliştirme.

 

 • Proje işlevlerini entegre etme, proje hedeflerini karşılama veya aşmak için rakip hedefler ve alternatifler arasında denemeler yapma.

 

 • Planlama ve kontrol prosedürlerini, kaynak yönetimini ve risk yönetimi planlarını uygulama.

 

 • Proje yöneticileri için bir dizi yöntem, teknik ve araç kullanımı.

 

 • Temel finansal bilgileri geliştirme, uygulama ve analiz etme, finansal bilgileri proje şartlarına dönüştürm ve finansal ölçütler oluşturma.

 

 • Bütçe üretmek ve proje maliyetlerini kontrol etmek için proje maliyetlerini belirleme, analiz etme.

 

 • Kalite gereksinimlerini belirleme ve kalite değerlendirme faaliyetlerini uygulama.

 

 • Hem temel proje ekibinde hem de daha geniş kuruluşta proje görevlerini yönetmek için gereken insan kaynaklarını belirleyin ve tahsis etme.

 

 • Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde üretilmesini, toplanmasını, dağıtılmasını, saklanmasını ve elden çıkarılmasını sağlamak için iletişimleri yönetme.

 

 • Potansiyel risk olaylarını belirleme, proje riskini izleme ve kontrol etme ile risk yönetimi sonuçlarını değerlendirme.

 

 • Satın alma gereksinimlerini belirleme, satın alma süreçleri oluşturma ve sözleşmeleri uygulama – değerlendirme.

 

 • Proje ilerlemesini izleme, sapmaları belirleme, sorunlar ve fırsatlarla başa çıkmak için zamanında harekete geçme.

 

 • Karmaşık projelerin doğasında var olan zorlukları tahmin etme ve problem çözme.

 

 • Projeleri zamanında ve bütçe dahilinde gerçekleştirebilmek için yaratıcı ve esnek çözümler geliştirme.

 

 • Yasal gereklilikler ve etik standartlar.

 

 • İşbirliğine dayalı bir proje yönetim ortamı sağlamak için ekiplere ve paydaşlarla farklılıklara saygı göstererek profesyonel bir şekilde etkileşim kurma.

Project Management alanında eğitim sunan Kanada Kolejleri:

Kolejin Adı Şehir, Eyalet Bölümün Adı Süresi Diploma Derecesi Başlangıç Dönemi
Humber College Toronto, ON Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
Centennial College Toronto, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
George Brown College Toronto, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
Georgian College Barrie, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
Fanshawe College London, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
St Lawrence College Kingston/ Cornwall, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Ocak
Algonquin College Ottowa, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül
Conestoga College Kitchener, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
Sheridan College Mississauga, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül
Douglas College Vancouver, BC  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs

Kanada kolejlerinde profesyonel hayata hazırlanmak için lütfen Mayla Abroad ile iletişime geçiniz!

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir