Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı olarak, eğitim sektörünün en prestijli ödüllerinden Star Awards ödüllerinde, 2020 yılı finalistleri arasına seçilmenin mutluluğunu, siz değerli Mayla Abroad ailesi ile paylaşmak isteriz!
Devamını Oku

Fitness ve Sağlık – Fitness and Health sektörü son yıllarda tüm dünyada büyük ilerleme kaydetmiştir. Dünya genelinde obezite hastalığının artması ile birlikte; sağlık sektörüne bu alanda büyük yatırımlar yapılmakta, spor ve sağlık alanında eğitimli kişilere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Kanada’da bu ülkelerin başında gelmektedir. Devamını Oku

Şarapçılık ve Şarap İşletmeciliği – Winery Wine Business Management bölümleri, 1990’lı yıllar itibari ile Kanada şarap endüstrisinde yaşanan hızlı büyüme ile paralel şekilde gelişmiştir. Kanada’da bugün 400’ün üzerinde Şarap imalathanesi vardır. Devamını Oku

Aşçılık ve Mutfak Sanatları – Culinary Arts Eğitiminde, Besin Bilimi, Gıda Bilimi, Yiyecek Hazırlama, Yiyecek ve İçecek Terminolojisi, Standart Geliştirme, Besin Hijyeni, Mutfak Yönetimi, Mutfak Denetimi, Dünya Mutfaklarından örneklemeler gibi Aşçılık mesleğinin temel kavramları ve kuramları öğretilir. Aşçılık ve Mutfak Sanatları Bölümünde Pratik dersler (Uygulamalı Dersler) fazla olur.

Proje Yönetimi – Project Management programları, iş dünyasında hemen hemen her alanda sıklıkla duyduğumuz ‘proje’lerin, diğer bir deyişle mükemmel bir ürün ya da hizmet ortaya koyabilmek için yürütülen sistemli bir girişimlerin yönetimini konu alan programlardır.

Projenin hedefine ulaşması için çok iyi planlanması, raporlanması ve kontrol edilmesi gerekir. Proje yönetimi esnasında performans, maliyet ve zaman yönetimi çok önemlidir.

Proje Yönetiminin önemi, küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamının artması sebebi ile her geçen gün iş dünyasında önemini arttırmaktadır.

Kariyerine Proje Yöneticisi ya da Üst Düzey yönetici olarak devam etmek isteyen, hemen hemen her sektörden gelen kişileri bu programı alabilir.

Kanada’da Devlet Kolejlerinde, Proje Yönetimi – Project Management programı eğitim süresinin 1 yıl olması sebebi ile uluslararası öğrenciler tarafından çok tercih edilir. 1 yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler, Kanada hükümetinin vermiş olduğu + 1 yıllık Post Graduate Work Permit iznine başvuru yapabilirler.

Proje Yönetimi lisansüstü sertifika programı sizi karmaşık projeleri ve programları yönetmeye hazırlayacaktır. Proje yönetimi becerilerinin ve yetkinliklerinin tüm kuruluşların başarısına sahip olduğunun kabulü göz önüne alındığında, bu program, ister kamu ister özel sektör olsun, ister kar amacı gütmeyen sektörler olsun, farklı altyapı ve sektörlerden adayları cezbetmektedir.

Proje Yönetimi – Project Management Programında Neler Öğreneceğim?

Sadece iki yarıyılda, bir projeyi kavramsallaştırma, başlatma, planlama, yürütme, kontrol ve kapatma yoluyla taşımak için gereken becerileri öğreneceksiniz. Müfredat, endüstri ile işbirliği içinde tasarlanmıştır ve Proje Yönetim Enstitüsü’nün Proje Yönetim Bilgi Grubu’na (PMBOK) ve uluslararası en iyi uygulamalara çok yakındır. Kapsamlı bir proje sunum modeli ile proje yaşam döngüsünün, proje ekonomisinin ve finansal analizinin, tedarik yönetiminin, liderlik becerilerinin ve profesyonel en iyi uygulamaların temel aşamalarını ayrıntılı bir şekilde keşfedeceksiniz. Öğrenciler ayrıca son teknoloji, proje yönetimine uyarlanabilir / çevik yaklaşımlar ve kamu sektörü, bilgi teknolojisi, inşaat ve stratejik portföy yönetimi gibi alanlardaki seçmeli dersler de dahil olmak üzere proje yönetimindeki eğilimleri öğrenirler.

Proje Yönetimi – Project Management Programında Hangi Becerileri Edineceğim?

 • Projeleri, işletme ihtiyacını ve projenin gerekliliğini belgeleyerek, kuruluşun stratejik planlarıyla ilişkilendirme.

 

 • Proje paydaşları ile istişare ederek, proje hedeflerini, çıktıları, kısıtlamaları, performans kriterlerini ve kaynak gereksinimlerini belgeleyerek projenin genel kapsamını tanımlama ve yönetme.

 

 • Kapsamlı bir proje planı geliştirme.

 

 • Proje işlevlerini entegre etme, proje hedeflerini karşılama veya aşmak için rakip hedefler ve alternatifler arasında denemeler yapma.

 

 • Planlama ve kontrol prosedürlerini, kaynak yönetimini ve risk yönetimi planlarını uygulama.

 

 • Proje yöneticileri için bir dizi yöntem, teknik ve araç kullanımı.

 

 • Temel finansal bilgileri geliştirme, uygulama ve analiz etme, finansal bilgileri proje şartlarına dönüştürm ve finansal ölçütler oluşturma.

 

 • Bütçe üretmek ve proje maliyetlerini kontrol etmek için proje maliyetlerini belirleme, analiz etme.

 

 • Kalite gereksinimlerini belirleme ve kalite değerlendirme faaliyetlerini uygulama.

 

 • Hem temel proje ekibinde hem de daha geniş kuruluşta proje görevlerini yönetmek için gereken insan kaynaklarını belirleyin ve tahsis etme.

 

 • Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde üretilmesini, toplanmasını, dağıtılmasını, saklanmasını ve elden çıkarılmasını sağlamak için iletişimleri yönetme.

 

 • Potansiyel risk olaylarını belirleme, proje riskini izleme ve kontrol etme ile risk yönetimi sonuçlarını değerlendirme.

 

 • Satın alma gereksinimlerini belirleme, satın alma süreçleri oluşturma ve sözleşmeleri uygulama – değerlendirme.

 

 • Proje ilerlemesini izleme, sapmaları belirleme, sorunlar ve fırsatlarla başa çıkmak için zamanında harekete geçme.

 

 • Karmaşık projelerin doğasında var olan zorlukları tahmin etme ve problem çözme.

 

 • Projeleri zamanında ve bütçe dahilinde gerçekleştirebilmek için yaratıcı ve esnek çözümler geliştirme.

 

 • Yasal gereklilikler ve etik standartlar.

 

 • İşbirliğine dayalı bir proje yönetim ortamı sağlamak için ekiplere ve paydaşlarla farklılıklara saygı göstererek profesyonel bir şekilde etkileşim kurma.

Project Management alanında eğitim sunan Kanada Kolejleri:

Kolejin Adı Şehir, Eyalet Bölümün Adı Süresi Diploma Derecesi Başlangıç Dönemi
Humber College Toronto, ON Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
Centennial College Toronto, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
George Brown College Toronto, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
Georgian College Barrie, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
Fanshawe College London, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
St Lawrence College Kingston/ Cornwall, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Ocak
Algonquin College Ottowa, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül
Conestoga College Kitchener, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs
Sheridan College Mississauga, ON  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Ontario Gradute Certificate Eylül
Douglas College Vancouver, BC  

Project Management –

Proje Yönetimi

1 Yıl Gradute Certificate Eylül, Ocak, Mayıs

Kanada kolejlerinde profesyonel hayata hazırlanmak için lütfen Mayla Abroad ile iletişime geçiniz!

Kanada’da öğrencilerin sağlık sigortası yaptırmaları okullar tarafından zorunlu tutulmaktadır. Bunun en büyük nedeni; öğrencilerin herhangi bir sağlık probleminde sağlık masrafları çok yüksek olduğu için, mağduriyet yaşamamasıdır. StudyInsured ™ Kanada’da öğrencilere farklı poliçe seçenekleri ve kapsamlı hizmeti ile ön plana çıkan bir sağlık sigortasıdır.  Devamını Oku

Global Business Management – Küresel İşletme Yönetimi  programı, iş anlayışlarını uluslararası iş ortamında genişletmek isteyen bireyler için ideal bir uzmanlık programdır. Çok çeşitli işletme yönetimi kariyerlerine hazırlanmanıza ve hangisinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz için zaman tanır. Devamını Oku

Kanada’da üniversite eğitimi; ABD, İngiltere, Avusturalya gibi İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine eşdeğer lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri sunmaktadır. Aynı zamanda Kanada’da üniversite okumak bu ülkelere göre de daha ekonomik olmaktadır. Devamını Oku

Kanada’da kolej eğitimi; öğrencilere sundukları program içerikleri ve sosyal haklar bakımından kendi içinde 2’ye ayrılmaktadır: Devlet Kolejleri ve Özel Kolejler.

Kanada’da kolej eğitimi içerisinde genel anlamda 5 farklı eğitim modeli bulunmaktadır.

 • Diploma: 2 yıllık programlardır. ( Lisans düzeyindedir. Lise mezuniyeti ile alır.)
 • Advanced Diploma: 3 yıllık programlardır. ( Lisans düzeyindedir. Lise mezuniyeti ile alır.)
 • Certificate / Sertifika Programları: 1 yıllık programlardır. ( Lisans düzeyindedir. Lise mezuniyeti ile alır.)
 • Bachelor Degree / Lisans Derecesi: 4 yıllık programlardır. ( Lisans düzeyindedir. Lise mezuniyeti ile alır.)
 • Graduate Diploma/ Graduate Certificate / Lisansüstü Programlar: 1 veya 2 yıllık programlardır. ( Master düzeyindedir. Lisans mezuniyeti ile alır.)

Devlet Kolejleri:

Kanada’da kolej eğitimi, üniversite eğitimlerine alternatif olarak 1960’lı yıllarda ortaya çıkan bir sistemdir. Kanada’da bu şekilde bir eğitim sisteminin oluşturulmasına birçok etken sebep olmuştur:

 • Üniversiteler akademik bir eğitim sunmaktadır. Bu nedenle de Üniversite/Master mezunu öğrencilerin iş hayatına katılımları noktasında pratik hayattan kopuk yetiştiriliyor olmaları söz konusudur.
 • Yine aynı sebepten, işverenler açısından da pratik hayatı öğretebilmek için uzun işbaşı eğitimi verme ihtiyacı doğmaktadır. Bu da işverenin iş akışını sekteye uğratmaktadır.
 • Her öğrenci akademik bir kariyer hedefi içinde değildir. Akademik hayatı tercih etmeyen, direk iş hayatına atılmak isteyen öğrencilere yönelik, bu şekilde bir devlet koleji sistemi uygulanmaya başlamıştır.

Kanada’da kolej eğitimi üzerinden mezun olan öğrencilerin hem göçmenliğe giden yolda, hem de iş bulma olanakları yönünden Üniversite /Master mezunlarından herhangi bir farkı yoktur.

Kanada; eyalet sistemi ile yönetilen bir ülkedir. Her eyaletin kendi içinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı bir araya gelerek o bölgedeki istihdam açığını da göz önüne alarak kolejlerin müfredatını belirler. Böylece bu bölgedeki kolejlerden mezun olan kişilerin ilk 6 ay içinde işe girebilme oranları da oldukça yüksek olabilmektedir.

Kanada hükümeti, Devlet kolejinden mezun olan kişilere ülkede kalma ve çalışma izni vermektedir. Buna “Post- Graduation Work Permit (PGWP) “ denilmektedir.

 • 1 yıllık bir programdan mezun olan kişiye +1 yıl kalma ve çalışma izni verilmektedir.
 • 2 yıl ve üzeri bir programdan mezun olan kişiye ise +3 yıl kalma ve çalışma izni verilmektedir.
 • Eğer öğrenci üst üste, ara vermeden 2 farklı 1 yıllık bir programından mezun olursa +3 yıla varan sürelerde kalma ve çalışma izni verilmektedir.

Özel Kolejler:

Kanada’da kolej eğitim sistemi bünyesinde, devlet kolejlerine alternatif olarak kurulmuş kariyer kolejleridir. Bu program içerisinde hem eğitim görürsünüz hem de aynı zamanda çalışırsınız. Buna “Co-op” yani “Staj” denir. Örneğin seçtiğiniz program süresi 1 yıl ise bu program 6 Ay Eğitim + 6 Ay Co-op dönemi olacak şekilde düzenlenir. Ancak program bitiminde ekstra bir kalma ve çalışma hakkınız yoktur. Bu programlar tamamen öğrenciyi pratik iş hayatına hazırlamak için düzenlenmiştir. CV nasıl hazırlanır, iş görüşmesinde nelere dikkat edilmeli vb. pratik bilgileri bu programlarda bulabilirsiniz.

Devlet kolejleri ile kıyaslandığında;

 • Başvuru şartları Devlet kolejine göre daha basittir.
 • Eğitim maliyetleri Devlet kolejine göre daha ekonomiktir. Devlet Kolejlerinde 1 yıllık eğitim maliyeti 15.000 -18.000 CAD arasında değişirken, Özel Kolejlere gelindiğinde bu rakam 6.000-12.000 CAD arasında olmaktadır.
 • Devlet Kolejleri program başvurularında IELTS veya TOEFL düzeyinde uluslararası bir dil yeterliliğinizin olmasını şart koşar. Özel kolejler ise, IELTS veya TOEFL skorunu şart koşmazlar. Her okulun kendi düzey belirleme sınavı vardır. Bu sınav sonucuna göre kabul verilmektedir.

Devlet Kolejleri tarafından istenen dil skorları:

 • Graduate Certificate/ Graduate Diploma programlarında Akademik IELTS 6.5 seviyesi dil skoru istemektedir.(Her beceriden minimum 5.5 alınması gerekir.)
 • Diploma ve Advanced Diploma programlarında ise Akademik IELTS 6.0 seviyesi dil skoru istemektedir. (Her beceriden minimum 5.5 alınması gerekir.)

Üniversite Lisans Tamamlama Seçenekleri:

Kanada’da kolej eğitimi, aynı zamanda Kanada’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için de avantajlı bir yoldur.  Devlet Kolejinde Diploma veya Advanced Diploma derecelerinden mezun olan öğrenciler; bu diploma/sertifika programlarından aldıkları kredileri saydırarak üniversiteye geçiş yapabilirler ve böylelikle akademik hayatlarına da devam edebilirler. Örneğin 2 yıllık bir Diploma programından mezun olan öğrenci 2 yıl da Üniversite okuyarak lisans eğitimini tamamlama yoluna gidebilir.

 

Eğer öğrenci Özel Kolej programı ile eğitimine başladı ve eğitimine Devlet Koleji/Üniversite ile devam etmek istiyorsa;

 • Eğitimi ile eş zamanlı olarak “ University Pathway (Üniversiteye Geçiş)” programına başlayarak İngilizce dil yeterliliğini tamamlayabilir ve devlet kolejinin veya üniversitenin istediği dil yeterlilik seviyesine gelerek eğitimine devam edebilir.

Birçok özel kolejin anlaşmalı olduğu ve ortak çalıştığı devlet koleji veya üniversite vardır. Öğrenciler, kariyer hedefleri doğrultusunda bu devlet koleji veya üniversiteye geçiş aşamasında mutlaka okulun tercih ettiği düzeydeki İngilizce dil yeterliliğini kanıtlamalıdır. Bu nedenle de üniversite hedefi olan bir öğrenci iseniz ve yolunuza özel kolejler eğitimi ile başladıysanız mutlaka bu okulun bünyesindeki “Üniversiteye Geçiş (Pathway)” programlarını alarak İngilizce dil yeterliliğinizi istenen seviyeye taşımalısınız.

 

Kanada’da kolej eğitimi almak için, hemen bizimle iletişime geçin! Sizin için en uygun okul-bölüm seçiminden başlayarak; izlenecek yolun her adımında Mayla Abroad uzmanlığından yararlanın.