SENECA COLLEGE

www.senecacollege.ca 

Kuruluş Yılı: 1967 yılında kurulmuştur.

Türü: Devlet Koleji’dir.

Bulunduğu Şehir: Toronto şehrinde bulunur.

Bulunduğu Eyalet: Toronto şehri, Ontario Eyaletindedir.

Toplam Öğrenci Sayısı: 28.000 tam zamanlı eğitim gören öğrencisi vardır.

Uluslararası Öğrenci Sayısı: 140 farklı ülkeden gelen 5500 üzerinde yabancı öğrencis vardır.

Seneca College’dan mezun olan öğrencilerin çalıştıkları yerlerdeki iş veren memnuniyeti %92’dir.

Kampüsleri: Seneca College kampüsleri Toronto ve York bölgesinde toplamda 6 tane kampüsü bulunur.

Newnham Kampüsü: Kanada’nın en büyük kampüslerinden biridir. Seneca College’ın merkez kampüsüdür. Bu kampüste; işletme, Uygulamalı Sanat, Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Teknolojileri gibi bölümler bulunur.

Seneca@York Kampüsü:

Bu kampüste; Kimya, sanat, biyoloji, iletişim, iletişim ve dizayn gibi bölümler bulunur.

King Kampüsü: Seneca Kolejinin 2. En büyük kampüsüdür. Bu kampüste uygulamalı sanatlar sağlık bilimleri, rekreasyon çalışmaları gibi bölümler bulunur.

Markham kampüsü:

Bu kampüste; işletme, pazarlama, turizm ve havacılık ile ilgili bölümler bulunur.

Peterborough Kampüsü:

Bu kampüste; uçak ve uçuş aygıtları ile ilgili bölümler bulunur.

 Jane Kampüsü: Takım tasarımı, Bilgisayar Sayısal Kontrol (CNC), takım ve kalıp üreticisi ve kalıp üreticisi alanlarında programlara ev sahipliği yapmaktadır.

 

SUNULAN DIPLOMA PROGRAMLARI (2 YILLIK PROGRAMLAR):

Accounting (Muhasebe)

Accounting and Payroll (Muhasebe ve Bordro Uzmanı)

Acting for Camera and Voice (Kamera ve Ses için Oyunculuk)

Art and Science (Sanat ve Bilim)

Aviation Operations (Havacılık Operasyonları)

Behavioural Scienes (Davranış Bilimleri)

Broadcasting – Radio (Radyo Yayını)

Broadcasting – Television (Televizyon Yayını)

Building Systems Engineering Technician (Bina Sistemleri Mühendisliği Teknisyeni)

Business (İşletme)

Business – Insurance (İşletme- Sigortacılık)

Business – International Business (İşletme- Uluslararası İşletme)

Business – Marketing (İşletme- Pazarlama)

Chemical Laboratory Technician (Kimyasal Laborotuvar Teknikeri)

Civil Engineering Technician (İnşaat Mühendisliği Teknikeri)

Computer Networking and Technical Support (Bilgisayar Ağları ve Teknik Destek)

Computer Programmer (Bilgisayar Programcılığı)

Cosmetic Techniques and Management (Kozmetik Teknikleri ve Yönetimi)

Court and Tribunal Administration (Mahkeme ve Mahkeme İdaresi)

Creative Advertising (Yaratıcı Reklam)

Early Childhood Education (Okul Öncesi Eğitim)

Electronics Engineering Technician (Elektronik Mühendisliği Teknikeri)

Environmental Landscape Management (Çevresel Peyzaj Yönetimi)

Environmental Technician (Çevre Teknisyeni)

Esthetician (Estetiknisyenlik)

Event and Media Production(Etkinlik ve medya Yönetimi)

Fashion Business (Moda Finansı)

Financial Services – Client Services (Fİnansal Servis-Müşteri Servisi)

Fire Protection Engineering Technician (Yangından Korunma Mühendisliği Teknisyeni)

Fitness and Health Promotion (Fitness ve Sağlık Hizmetleri)

Flight Services: Operations and Cabin Management ( Uçuş Hizmetleri: Operasyon ve Kabin Yönetimi)

Hospitality – Hotel and Restaurant Services Management (Otelcilik: Otel ve Restoran Servisleri Yönetimi )

Independent Digital Photography ( Bağımsız Dijital Fotoğrafçılık)

Independent Illustration (Bağımsız Resimleme)

Interactive Media Design (Etkileşimli Medya)

International Transportation and Customs (Uluslararası Taşıma ve Gümrükleme)

Journalism (Gazetecilik)

Law Clerk (Hukuk Danışmanlığı)

Liberal Arts University Transfer (Sosyal Bilimler- Üniversite Transfer programı)

Library and Information Technician ( Kütüphanecilik ve Bilişim Teknisyenliği)

Mechanical Engineering Technician (Tool Design) ( Makine mühendisliği teknisyenliği; Takım Tasarımı)

Mechanical Technician – CNC Programming (Makine Teknisyenliği, CNC programlama)

Office Administration – Executive (Ofis yönetimi)

Office Administration – Health Services (Ofis Yönetimi, Sağlık Servisleri)

Office Administration – Legal (Ofis Yönetimi; Hukuk Hizmetleri)

Opticianry (Gozlukculuk)

Paralegal (Avukat Stajyeri)

Photography (Fotografcılık)

Practical Nursing (Uygulamalı Hemsirelik)

Real Property Administration (Assessment and Appraisal) (Gayrimenkul, Vergilendirme)

Recreation and Leisure Services (Rekreasyon Hizmetleri)

Social Service Worker (Sosyal Hizmetler)

Social Service Worker – Gerontology (Sosyal Hizmetler, Yaşlılık Bilimi)

Social Service Worker – Immigrants and Refugees (Sosyal Hizmetler, Göçmenler ve Mülteciler)

Tourism – Services Management – Global Tourism Business Specialization (Turizm, Hizmet Yönetimi- Global Turizm İşletmeciliği)

Tourism – Services Management – Meetings, Conventions & Events Specialization (Turizm, Hizmet Yönetimi, Toplantılar, Kongreler, Toplantılar)

Tourism – Services Management – Travel Services Specialization (Turizm, Hizmet Yönetimi)

Veterinary Technician (Veterinerlik Teknisyenliği)

Visual Merchandising Arts ( Görsel Sunum Uzmanı)

 

SUNULAN ADVANCED DIPLOMA PROGRAMLARI (3 YILLIK PROGRAMLAR):

Accounting and Finance (Muhasebe ve Finans)

Animation (Animasyon)

Aviation Safety (Havacılık Eminiyeti)

Biotechnology – Advanced (Biyoteknoloji)

Business Administration – Accounting & Financial Planning (İşletme Yönetimi- Muhasebe ve Finansal Planlama)

Business Administration – Entrepreneurship and Small Business (İşletme Yönetimi- Girişimcilik ve Küçük İşletmeler)

Business Administration – Financial Planning (İşletme Yönetimi- Finansal Planlama)

Business Administration – Human Resources (İşletme Yönetimi- İnsan Kaynakları)

Business Administration – International Business (İşletme Yönetimi- Uluslararası İşletme)

Business Administration – Management (İşletme Yönetimi- İşletme)

Business Administration – Marketing (İşletme Yönetimi- Pazarlama)

Business Administration – Purchasing and Supply Management (İşletme Yönetimi- Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi)

Chemical Engineering Technology (Kimyasal Mühendislik Teknisyenliği)

Chemical Laboratory Technology – Pharmaceutical (Kimyasal Labarotuar Teknolojileri- Eczacılığa İlişkin)

Child and Youth Care (Çocuk Bakımı)

Civil Engineering Technology (İnşaat Mühendisliği Teknolojileri)

Computer Engineering Technology (Bilgisayar Mühendisliği Teknolojileri)

Computer Programming and Analysis (Bilgisayar Programcılığı ve Analizi)

Computer Systems Technology (Bilgisayar Sistemleri Teknolojisi)

Electronics Engineering Technology (Elektronik Mühendisliği ve Teknolojileri)

Environmental Technology (Çevresel Teknolojileri)

Esthetics and Spa Therapies (Estetik ve Spa Terapisi)

Fashion Arts (Modacılık)

Fashion Business Management (Moda İşletmeciliği Yönetimi)

Fire Protection Engineering Technology (Yangından Korunma Mühendisliği teknolojileri)

Graphic Design (Grafik Dizayn)

Mechanical Engineering Technology – Building Sciences (Makina Mühendisliği Teknolojileri- Bina Bilimi)

Mechanical Engineering Technology – Industrial Design (Makina Mühendisliği Teknolojileri-Endüstriyel Dizayn)

 

SUNULAN LiSANS PROGRAMLARI (4 YILLIK PROGRAMLAR):

Honours Bachelor of Aviation Technology (Havacılık Teknolojileri Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Behavioural Psychology (Davranışsal Psikoloji Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Child Development (Çocuk Gelişimi Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Commerce – Business Management (İşletme Yönetimi Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Commerce – Business Technology Management (İşletme Yönetimi Teknolojisi Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Commerce – Financial Services Management (Finansal Servis Yönetimi Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Commerce – Human Resources Strategy and Technology (İnsan Kaynakları Stratejisi ve Teknolojileri Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Commerce – International Accounting and Finance (Uluslararası Muhasebe ve Finans Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Commerce – International Business Management (Uluslararası İşletme Yönetimi Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Commerce – Marketing (Pazarlama Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Community Mental Health (Toplum Ruh Sağlığı Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Crime and Intelligence Analysis (Suç ve Zeka Analizi Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Healthcare Management (Sağlık Yönetimi Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Interdisciplinary Studies (Disiplinlerarası Çalışmalar Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Technology – Informatics and Security (Bilişim ve Güvenlik Teknolojileri Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Technology – Software Development (Yazılım Geliştirme Lisans Derecesi)

Honours Bachelor of Therapeutic Recreation (Terapötik Rekreasyon Lisans Derecesi)

Nursing (Collaborative with York University) (Hemşirelik Bölümü)

 

YÜKSEK LİSANS DERECESİNDE SUNULAN SERTİFİKA PROGRAMLARI (1 YILLIK PROGRAMLAR)

3D Animation (3D Animasyon)

Advanced Accounting and Finance (İleri Muhasebe ve Finans)

Advanced Investigations and Enforcement ( İleri Araştırma ve Yürütme)

Airline Pilot Flight Operations (Havayolu Pilot Uçuş Operasyonları)

Bioinformatics (Biyoinformatik)

Brand Management (Marka Yönetimi)

Clinical Research (Klinik Araştırmaları)

Cosmetic Science (Kozmetik Bilimi)

Database Application Developer (Veritabanı Uygulama Geliştiricisi)

Documentary and Non-Fiction Media Production (Belgesel ve Kurgu olmayan Medya Üretimi)

Energy Management – Built Environment (Enerji Yönetimi- Yapılı Çevre)

Event Management – Event and Exhibit Design (Etkinlik yönetimi)

Event Marketing – Sports, Entertainment, Arts (Etkinlik Pazarlama- Spor, Eğlence, Sanat)

Financial Planning (Finansal Planlama)

Financial Services Compliance Administration (Finansal Hizmetler)

Financial Technology (Finansal Teknoloji)

Fraud Examination and Forensic Accounting (Dolandırıcılık, Muayene, Adli Muhasebe)

Game Art and Animation (Oyun sanatı ve Animasyon)

Global Hospitality Business Development (Küresel Ağırlama ve İş Geliştirme)

Global Hospitality Operations Management (Küresel Ağırlama ve Operasyon Yönetimi)

Global Hospitality Services Leadership (Küresel Ağırlama Servisleri ve Liderlik)

Government Relations (Devlet İlişkileri)

Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Infant and Early Child Mental Health (Bebek ve Erken Çocuk Ruh Sağlığı)

International Business Management (Uluslararası İşletme Yönetimi)

Marketing Management (Pazarlama Yönetimi)

Mental Health Intervention (Ruh Sağlığı Müdahale)

Non-Profit and Social Sector Management (Kar amacı gütmeyen ve Sosyal Sektör Yönetimi)

Pharmaceutical Regulatory Affairs and Quality Operations (İlaç düzenleyici işler ve Kalite Operasyonları)

Professional Accounting Practice(Profesyonel Muhasebe Uygulaması)

Project Management – Environmental (Proje Yönetimi- Çevre)

Project Management – Information Technology(Proje Yönetimi- Bilgi Teknolojileri)

Public Administration (Kamu Yönetimi)

Public Relations – Corporate Communications (Halkla İlişkiler- Kurumsal İletişim)

Sales Force Automation and CRM Analytics(Satış Gücü Operasyonu ve CRM Analizi)

Social Media(Sosyal Medya)

Social Media Analytics(Sosyal Medya Analitiği)

Strategic Marketing and Marketing Analytics (Pazarlama Stratejileri ve Pazarlama Analizi)

Supply Chain Management – Global Logistics(Tedarik Zİnciri Yönetimi- Global Lojistik)

Sustainable Business Management (Sürdürülebilir İŞ Yönetimi)

Technical Communication (Teknik İletişim)

Visual Effects for Film and Television(Film ve Televizyon için Görsel Efektler)

 

Mayla Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Seneca College Türkiye Resmi Acentası’dır.

Başvuru işlemleri, Kabul süreci, Vize süreci gibi işlemlerde, Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunmaktadır.

Seneca College genel anlamda yılda 3 kez başlangıç tarihi sunar. Spesifik bölümlerin başlangıç tarihini öğrenmek için Bilgi İstek Formunu doldurunuz.

Direkt başvuru için İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrencilere Şartlı Kabul Başvurusu yapmaktayız.

İngilizcesi yetersiz öğrenciler için Seneca College kendi bünyesinde Dil kursu sunmaktadır veya Seneca College’ın anlaşmalı çalıştığı dil okullarını tercih edebilirsiniz. Detaylar için Mayla Abroad eğitim danışmanları ile görüşebilirsiniz.

Seneca College program başvuru tarihleri, başvuru evrakları hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.