Yurt Dışı Eğitim Programları:

Yurtdışında dil eğitimi her dil seviyesine uygun olarak, pek çok farklı amaca yönelik içerik barındırır. Başlangıç tarihleri açısından da çok farklı seçenekler sunan yurt dışı eğitim programları arasından, neredeyse yılın 52 haftası yeni başlayan uygun bir program bulmak mümkündür.

Dil kurslarında ilk gün seviye tespit sınavı yapılır ve buna göre öğrenci uygun bir sınıfa yerleştirilir. Dersler genelde sabah başlar. Bazı okullarda öğleden sonra programları da mevcuttur. Sınıflar 8-15 kişi olarak belirlenmiştir.

Genel İngilizce Programı: Genel İngilizce (dil) kursları, temel seviyeden ileri seviyeye kadar katılım sunar. Genellikle yoğun ve yarı-yoğun kurslar olmak üzere iki gruba ayrılır. Her iki program da sabah saatlerinde başlar. Yarı yoğun programlar öğle saatinde biterken; yoğun programlar öğleden sonra da devam eder. Yarı yoğun programlar haftada 20-25 ders saati olarak sunulur. Yoğun kurslar ise haftada 28-30-35 ders olarak verilir. Her iki programda da sabah derslerinin içeriği aynıdır. Yoğun programlarda öğleden sonra ekstra konuşma, yazma, okuma, dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılırken, seçmeli ders olarak iş İngilizcesi, akademik İngilizce, sınav İngilizcesi, ilgili ülkenin kültür dersleri gibi seçenekler de sunulur. Genel İngilizce programları kısa sürede dil seviyesini geliştirmek isteyen öğrenciler için oldukça uygun programlardır.

Akademik Yıl/ Akademik Sömestr İngilizce Programı: Yurtdışında 24 hafta ve üzeri akademik ya da genel amaçlı dil geliştirmek için kurs katılımı düşünen kişilere uygun, ekonomik bir seçenektir. İçeriği Genel İngilizce programlarına benzer. Katılımcının dil bilgisi, konuşma, yazma, okuma ve dinleme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Yarı yoğun ve yoğun programlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Yoğun programlarda öğleden sonra ekstra konuşma, yazma, okuma, dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılırken, seçmeli ders olarak iş İngilizcesi, akademik İngilizce, Cambridge, IELTS, TOEFL sınav hazırlık kursları, ilgili ülkenin kültür dersleri gibi seçenekler de sunulur.

Genel İngilizce programlarından farkı, yılın belirli dönemlerinde açılmasıdır. Bazı okullarda her ay başlangıç tarihi sunulurken, bazı okullar Ocak, Nisan, Temmuz, Eylül gibi yılda 4 defa başlangıç seçeneği mevcuttur. Akademik yıl programları, eğitimleri sonrasında lisans veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen ve akademik süreç için gerekli İngilizce bilgisini edinmek isteyen öğrenciler için idealdir. Bu bağlamda en büyük avantajı ise, katılımcılarının dil okullarının ücretsiz Üniversite yerleştirme hizmetlerinden faydalanabilmeleridir.

Sınav Hazırlık Programları:

Uluslararası eğitim dünyasında uygulanan sınavlarda yüksek puan almayı hedefleyen öğrencilere yönelik özel hazırlık programları bulunur. Eğitimler bu sınavlar konusunda uzman eğitmenlerle birlikte bugüne kadar uygulanmış sınavların yakın takibinden gelen tecrübe ile hazırlanır ve sınav mantığının en iyi şekilde öğrenciye aktarıldığı kaliteli ve geniş içerikli eğitim materyalleri kullanılarak verilir.

TOEFL Sınavı Hazırlık Kursları: Uzun ismi “Test of English as a Foreign Language” olan bu sınav test usulünde düzenlenmekte olup kısaca TOEFL şeklinde ifade edilir. Sınav, ABD merkezli ETS (Educational Testing Service) kurumu tarafından düzenlenir.

TOEFL sınavına özellikle üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına girmek isteyen öğrenciler girer. Eğitim dışında iş yaşamında da dil yeterliliğinin şart olmasından dolayı bazı özel firmalar, devlet kurumları, TOEFL sınavında belirli bir puanın üzerinde skor elde etmiş kişilerin başvuru yapmasını talep eder. TOEFL sınav hazırlık kurslarına katılabilmek için minimum orta seviyede dil yeterliliğinin olması gerekir. Bazı dil kursları her hafta başlangıç tarihi sunarken bazıları belli başlı başlangıç tarihleri sunar. Programlar ağırlıklı yoğundur. Sabah saatlerinde yazma, okuma, dinleme, konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılırken, öğleden sonra TOEFL sınavı odaklı dersler verilir, deneme testleri çözülür.

IELTS Sınavı Hazırlık Kursları: IELTS Sınavı, İngilizce’nin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin İngilizce dil seviyelerini değerlendirmek için yapılan bir sınavdır. IELTS IDP: IELTS Avustralya, British Council ve Cambridge Üniversitesi ESOL Sınavlarının ortak mülkiyetindedir. Bu üç küresel ortağın, deneyimlerinden yararlanan IELTS, dünya çapında saygıdeğer bir kuruluş olan Cambridge ESOL’un dil ve araştırma uzmanlığını ve British Council ile IDP: IELTS Avustralya’nın sınav ve sınav güvenliği deneyim ve uzmanlığını birleştirir.

IELTS Sınavı, Akademik ve Genel Eğitim şeklinde iki çeşittir. Başvuru sahipleri, eğitim ve profesyonel hedeflerine ve kendilerinden istenilen vize taleplerine göre hangi sınava gireceklerine karar verirler. Her iki sınav da konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini değerlendiren dört bölümden oluşur. IELTS sınav hazırlık kurslarına katılabilmek için minimum orta seviyede dil yeterliliğinin olması gerekir. Bazı dil kursları her hafta başlangıç tarihi sunarken bazıları belli başlı başlangıç tarihleri sunar. Programlar ağırlıklı yoğundur.

PTE (Pearson Test of English) Sınavı Hazırlık Kursları: Pearson Testi İngiltere merkezli, bilgisayar tabanlı yeni bir uluslararası akademik İngilizce sınavıdır. Sınav, anadili İngilizce olmayan ve akademik İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak zorunda olan katılımcıların dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini doğru bir şekilde ölçer. Pearson Sınavının uluslararası geçerliliği bulunur. İngilizce seviyelerini A1, L1, L2, L3, L4, L5 olmak üzere 6 kategoriye ayırır. Sınav bilgisayar üzerinde yapılır ve Speaking sınavı bilgisayar üzerinden kaydedilir. Pearson test sonuçları 5 iş günü içerisinde sonuçlar internet üzerinden açıklanır. Pearson sınav hazırlık kurslarına katılabilmek için minimum orta seviyede dil yeterliliğinin olması gerekir. Bazı dil kursları her hafta başlangıç tarihi sunarken bazıları belli başlı başlangıç tarihleri sunar. Programlar ağırlıklı yoğundur.

GRE, GMAT ve SAT Sınavı Hazırlık Kursları: GRE ve GMAT Amerika ve Kanada’da yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen öğrencilerin vermeleri gereken sınavlardır. Eğitim alınmak istenen bölüme göre iki sınavdan biri öğrenciden istenir. Örneğin; İşletme alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciden GMAT istenirken; Biyokimya, Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciden GRE istenir. SAT ise; bu ülkelerde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerden istenir. Öğrencinin sayısal ve sözel yeteneğini ölçer. SAT 1, “Mathematics” (Matematik – Geometri), “Critical Reading” (İngilizce sözel/eleştirel okuma), “Writing” (Kompozisyon) olmak üzere 3 bölümden oluşur. Bu sınavlar ETS (Educational Testing Service) kurumu tarafından düzenlenir.

İş İngilizcesi (Business English) Programları: Profesyonel hayatın gerektirdiği dil becerileri, toplantı yönetim ya da katılımlarında sunum teknikleri, yazışma ve telefon görüşmelerinde akıcılık, raporlama biçimleri, formal e-mail yazma yöntemleri gibi iş yaşamında ihtiyaç duyulan konuları içeren programlardır. Business English programlarına katılabilmek için en az orta düzeyde İngilizce bilgisine ihtiyaç vardır. Üst düzey yöneticiler, yeni mezun genç profesyoneller, iş dünyasında yer almak için sabırsızlanan üniversite öğrencileri tarafından çokça tercih edilir.

 

Mesleki İngilizce Programları: İş hayatında spesifik bir meslekte etkin İngilizce kullanımına ihtiyaç duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen bireylere yöneliktir. Bu programlarda uygun mesleki İngilizce eğitim müfredatı oluşturulur. Bir yandan mevcut İngilizce seviyesi geliştirilirken, bir yandan da ihtiyaç duyulan, güncel meslek terimleri öğrenilir.

Tıpçılar için Mesleki İngilizce Programı: (Medical English) Doktorlar, Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık sektöründe çalışanlar için hazırlanmıştır. Tıp İngilizcesi programlarının içeriğini hasta ile iletişim, tıbbi kelimeler, raporlamalar, konferans ve sunum teknikleri gibi derslerden oluşur. Meslek ile ilgili tüm terminoloji verilir.

Hukukçular için Mesleki İngilizce Programları: (Legal English) Bir hukukçunun yabancı yönetmelikleri okuyabilmesi, yurtdışındaki taraflarla anlaşabilmesi, bilimsel çalışmaları yapabilmesi için İngilizceye ihtiyacı vardır. Hukuki faaliyet alanı çok geniş olduğundan, hukukçular için kelime grupları da oldukça geniştir.

 

English for Legal Professionals –müşterileri, iş ortakları ve meslektaşlarıyla İngilizce konuşanlar için mükemmeldir. Professional English in Use: Law – geniş bir hukuki terminolojiyi kapsar. Konular kurumsal, ticari, fikri mülkiyet hukukunu içerir. Absolute Legal English (English for International Law) – ILEC sınavına hazırlık için idealdir. Uluslararası hukukun esas yönlerini kapsayan dokuz üniteden oluşur. Legal English: How to Understand and Master the Language of Law – temel hukuki terminoloji ve hukuki yazışma dilini kapsar.

Mühendisler için Mesleki İngilizce Programları: Uluslararası firmalarda çalışan mühendisler ve mühendislik alanında kariyer planlayan yeni mezunlar için yapılandırılmıştır. Dersler çizim ve tasarımdan, akışkan dinamiğe kadar iş hayatının ihtiyaç duyulan tüm mesleki terim ve İngilizce cümle yapılarını içerir. İngilizce konuşma pratiği yapılarak, yurtdışı bağlantılar ile İngilizce görüşmelerde stres yaşamadan iletişim kurmayı sağlar.

Yöneticiler için İş İngilizcesi Programları:  Yönetici ve iş adamları için İngilizce kursları, ticari faaliyet gösteren çalışanlara yönelik hazırlanmış olup kişilerin iş kolunda kullandıkları gerekli dil becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Kurslar yönetici ve yönetici adaylarına, şirket çalışanlarına gerekli olan genel İngilizcenin yanında, iş anlaşmaları gibi daha karışık olan dilin teknik kullanımını da sunar. Müfredatın içeriği yöneticilerin, ilgi alanları ve bağlı olduğu iş kolu göz önüne alınarak tasarlanır.

Öğretmenler için Teacher Training Programları: İngilizce öğretmenliği hakkında temel bilgiler veren ve dünyanın her yerinden İngilizce öğretmenliği okuyanların katıldığı programlardır. Teacher Training programları İngilizce öğretimini farklı metodlarla ve daha etkili öğretmeyi amaçlar. Program dahilinde ders anlatım teknikleri, gramer öğretimi, test ve quiz hazırlama teknikleri, derse hazırlık ve müfredat hazırlama gibi programların eğitimleri verilir. Bu programlar dil okulları tarafından genellikle yazın verilir.

CELTA-DELTA Kursları: CELTA ve DELTA sertifikaları sayesinde dünyanın her yerinde İngilizce öğretmenliği yapabilme hakkına sahip olunulur. Bu programlara katılım için oldukça ileri düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmak gerekir. CELTA genellikle 4 hafta sürer. DELTA programları ise daha uzun sürer ve öncesinde CELTA programının tamamlanmış ve en az iki yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olunmasını beklenir.