Akademik IELTS, en fazla 9 puan alınabilen bir sınavdır.  Notların, hangi dil yeterlilik seviyelerine karşılık geldiğini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Yurtdışı eğitim kurumları min. 5.5 seviyesi aramakla birlikte, genel itibari ile yurtdışında eğitim almak isteyen bir öğrencinin 6.0 yeterlilik seviyesinde dil bilgisine hakimiyeti beklenir.

Eğitim kurumları, genel skor kriterinin yanı sıra, her bir bant için de minimum puan belirleyerek hiçbir banttan belirtilen puan altında almamak kaydı ile aradıkları IELTS kriterini de belirtebilir.

Puan
Ölçeği
Beceri Seviyesi Tanım
9 Puan Uzman Dile tam anlamıyla hâkimdir; dili tam anlamıyla uygun, doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilir.
8 Puan Çok iyi Ender yapılan dizge dışı yanlışlıklar ve uygunsuzluklar dışında dile tam anlamıyla hâkimdir. Aşina olunmayan konularda yanlış anlaşılmalar görülebilir. Karmaşık ve ayrıntılı tartışmaların üstesinden rahatlıkla gelebilir.
7 Puan İyi Her ne kadar zaman zaman yanlışlıklar, uygunsuzluklar ve bazı durumlarda yanlış anlaşılmalar olsa da, dile hâkimdir. Genelde karmaşık dilin üstesinden gelebilir ve mantıksal ayrıntıları anlayabilir.
6 Puan Yeterli Bazı yanlışlıklar, uygunsuzluklar ve yanlış anlaşılmalara rağmen dili genel anlamında etkili bir şekilde kullanabilir. Özellikle bilindik konularda dili olukça iyi kullanabilir ve anlayabilir.
5 Puan Makul Dile kısmen hâkimdir ve her ne kadar hata yapma olasılığı yüksek olsa da çoğu durumda genel anlamı kavrayabilir. Aşina olduğu konularda temel iletişim kurabilecek seviyedir.
4 Puan Sınırlı Sınırlı ve aşina olduğu konularda temel yetkinliktedir. Anlamakta ve kendisini ifade etmekte sık sık sorun yaşar. Karmaşık bir dil kullanamaz.
3 Puan Son derece sınırlı Sadece oldukça bilindik konularda genel anlamı kavrar ve genel hatlarla kendisini ifade edebilir. İletişiminde sık sık kesilmeler olur.
2
Puan
Kesintili Acil gereksinimleri karşılamak için birkaç seçilmiş sözcük kullanarak en basit bilgileri paylaşmak ve bilindik konularda kısa kalıpları kullanmanın dışında gerçek bir iletişim kurması mümkün değildir. Yazılı ve sözlü İngilizceyi anlamakta ciddi zorluklar yaşar.
1 Puan Aday dili kullanamıyor Birkaç sözcük dışında dili kullanma yetisi bulunmamaktadır.
0 Puan Aday sınavı yapmak için bir çaba harcamamıştır Değerlendirilebilecek bir bilgi bulunmamaktadır