IELTS Puan Hesaplama Sisteminde, IELTS Akademik ve Genel sınav sonuçları aynı 9 puanlık şerit ölçeği kullanılarak belirlenir.

Sınav Sonuç Formu, Genel Toplam Puanınızı ve sınavın dört bileşeni olan Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinin her biri için aldığınız puanı gösterir.

Genel toplam puan:

Genel Toplam Puanı, en yakın tam ya da yarım puana yuvarlanan dört bileşenin puanların ortalamasıdır. Bileşen puanları eşit olarak ağırlıklandırılır.

Örneğin:

Dinleme Okuma Yazma Konuşma Dört Bileşenin Ortalaması
(her bir bileşenin toplamının dörde bölünmesi)
Toplam Puan
Aday A 6.5 6.5 5 7 6.25 6.5
Aday B 4.0 3.5 4.0 4.0 3.875 4.0
Aday C 6.5 6.5 5.5 6.0 6.125 6.0

Dört bileşenin ortalaması .25 ile biterse, Genel Toplam Puan bir sonraki yarım gruba yuvarlanır. .75 ile biterse de, Genel Toplam Puan bir sonraki tam sayıya yuvarlanır.

IELTS Bileşenleri Puanları

Dinleme / Listening

IELTS Dinleme sınavında 40 soru vardır. Her doğru yanıt 1 puandır. Puanlar 40 üzerinden IELTS şerit ölçeğine dönüştürülür. Puanlar yarım ve tam olarak verilir.

Okuma / Reading

IELTS Okuma sınavında 40 soru vardır. Her doğru yanıt 1 puandır. Puanlar 40 üzerinden IELTS şerit ölçeğine dönüştürülür. Puanlar yarım ve tam olarak verilir.

Academic ve Genel Reading sınavları aynı ölçekte derecelendirilir. İki sınav arasındaki fark, tür ya da metin tipleridir. Ancak Academic Reading sınavında daha zor kelime dağarcığı ya da daha karmaşık metinler bulunur. General Training Okuma sınavında belirli bir toplam puanı alabilmek için daha çok doğru yanıt verilmesi gerekir.

Aşağıdaki tablolar Listening, Academic Reading ve General Training Reading’de belirli bir toplam puan elde etmek için gereken ortalama puan sayısını gösterir.

Dinleme   Akademik Okuma   Genel Eğitim Okuma
Toplam Puan 40 üzerinden ham puan   Toplam Puan 40 üzerinden ham puan   Toplam Puan 40 üzerinden ham puan
5 16  5  15  4  15
6 23  6  23  5  23
7 30  7  30  6  30
8 35  8  35  7  34

Yazma / Writing

Sınavı yapanlar aşağıdaki her bir kriter için bir puan belirleyerek değerlendirme yaparlar:

  • Task tamamlanması (Task 1 için), Task’a verilen yanıt (Task 2 için)
  • Akıcılık ve Tutarlılık
  • Sözcük bilgisi
  • Dilbilgisel Çeşitlilik ve Doğru Kullanım

Kriterler eşit olarak ağırlıklandırılır ve bölümün toplam puanı bunun ortalamasıdır.

Konuşma / Speaking

Speaking’te aşağıdaki her bir kriter için bir puan belirlenerek değerlendirme yapılır:

  • Akıcılık ve Tutarlılık
  • Sözcük bilgisi
  • Dilbilgisel Çeşitlilik ve Doğru Kullanım
  • Telaffuz
  • Kriterler eşit olarak ağırlıklandırılır ve Speaking bölümü toplam puanı bu kriterlerin ortalamasıdır.

Değerlendirme Kriteri

Belirli bir genel toplam puana ulaşmak için göstermeniz gereken performans seviyesini daha iyi anlamak için değerlendirme kriterlerini anlamanız gerekir.