IELTS Nedir?

IELTS – Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı, yurt dışında ana dil olduğu ülkelerde okumak ya da çalışmak isteyenlerin dil becerilerini değerlendirmek için oluşturulmuş bir sınavdır. Dünya üzerinde 2.9 milyondan fazla adayın başvurduğu bu dil yeterlilik sınavını, pek çok akademik başvuruda ön koşul olarak görürsünüz. 140’dan fazla ülkede 10.000 kuruluş seçim kıstası olarak IELTS Sınavını kullanır.

IELTS Sınavı, dünya çapında kabul gören bir İngilizce dil yeterliliği ölçüm aracıdır. İngilizce dil bilgisinin tüm seviyelerini içerir.

Akademik ve Genel olmak üzere iki farklı IELTS standardı mevcuttur. Yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerimizi ilgilendiren kısım, Akademik IELTS sınav sonuçlarıdır.

Akademik IELTS:

Akademik IELTS sınavı, İngilizce dil yeterliliğini konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri üzerinden değerlendirir. Katılımcılar, her bir beceri alanında ayrı ayrı puan alır; dört becerinin ortalaması ise Akademik IELTS skorunu oluşturur.