İş Dünyasının Gelecekteki Liderleri İçin İngilizce Programları (English Plus Leadership and Business)

Türkiye girişimci gençlere ihtiyaç duyuyor. İleride başarılı bir iş adamı olmak istiyorsanız, iyi bir eğitim almalı, çok çalışmalı ve sağlam fikirler bulmalısınız. Bugün Dünya’nın en iyi girişimcileri Amerika ve İngiltere’de ön plana çıkıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri girişimciliğinin çok önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanıyor.

İyi bir girişimci olmak istiyorsanız öncelikle küreselleşen dünyada çok iyi iletişim kurmanız gerekiyor. İngilizce dili uluslararası iletişimin en önemli aracı olmak ile birlikte 21. Yüzyılın en temel becerisidir.

İş dünyasının başarılı iş adamları, iletişim eksikliklerinin iş dünyasında ciddi iş hatalarına yol açtığını söylüyor. Uluslararası projeler, yeni başlangıçlar, yatırımcı görüşmeleri, gibi alanlarda rol alabilmek için İngilizce ön şarttır.

English Plus Leadership and Business programlarında,  sabah saatlerinde öğrencilere Genel İngilizce seviyelerini geliştirmeleri için, okuma- yazma- dinleme- anlama- dil bilgisi- telaffuz ve kelime bilgisi verilir. Öğleden sonraki derslerde ise işletme terminolojisi, sunum becerileri, resmi iş yazışmaları, işletmelerde girişimcilerin ve liderlerin özellikleri gibi konular aktarılır.