Hukuk İngilizcesi

Ülkenizde gerçekten iyi bir hukukçu olabilmeniz için, mevzuatınıza çok iyi hakim olmanız, hukuk bilgilerinizi yeteneğiniz doğrultusunda uygulamaya çok iyi dökebilmeniz gerekir. Hukukta yabancı dil buraya kadar bilmeniz gereken bir durum değildir. Türkiye’deki bir çok Hukuk Fakültesinde eğitim dilinin Türkçe olmasının nedeni de budur. Ancak bu durum hukuk alanında yabancı dile hakim olmanın önemli olmadığı anlamına gelmez. Tüm mesleklerde olduğu gibi hukuk meslek dalında da yabancı dil bilmek ve özellikle bu yabancı dilin hukuk terminolojisine hakim olabilmek sizi bir hatta birkaç adım ileri taşır.  Bir hukuk öğrencisi mevzuatı yeterince iyi öğrenip, uygulamaya dökebilmenin yanına bir de İngilizce dil yeterliliği koyarsa gerçekten iyi bir hukukçu olacaktır.

İngilizce, dünya genelindeki geçerliliğini hukuk alanında da korumaktadır. Ticari avukat olmak istiyorsanız, uluslararası şirketlerde büyük davalara bakmak istiyorsanız mutlaka İngilizce bilmeniz gerekir. Hatta ve hatta İngilizce bilmeniz yetmez, İngilizceyi ana diliniz gibi konuşuyor olmanız üzerine bir de Hukuk İngilizcesini sindirmiş olmanız gerekir.

 Yurtdışında Hukuk İngilizcesi Programları:

Yurtdışında Hukuk İngilizcesi programları bazı okullarda Genel İngilizce ve uzmanlık hukukunda İngilizce dersleri olarak verilirken bazı okullarda yalnızca yoğun uzmanlık hukuku olarak verilir.

Hukuk İngilizcesi terminolojisinde, ceza sözlüğü, mahkeme türleri, iş hukuku, fikri mülkiyet, şirket hukuku, mülkiyet hukuku gibi konular işlenirken, vaka çalışmalarında, şirket hukuku, iş kanunu, sözleşmeler, fikri mülkiyet, mülkiyet hukuku, yasal uygulayıcılar, Avrupa Birliği hukuku, borçlu-alacaklı kanunu, rekabet hukuku gibi alanlar konu edilir.

Pek çok kurum bu programların bir parçası olarak hukuk firmalarını, yasal kuruluşları ziyaret eder. Örnek ziyaretler şu şekildedir; Yargıtay, öğrencilerin ilgi alanları ile ilgili olarak seçişmiş hukuk firmaları, hukuk derneği, parlamento evleri, merkez ceza mahkemesi.

TOLES – Test of Legal English Skills Sınavı:

TOLES sınavı, İngiltere’de bulunan hukuk firmalarının uluslararası hukukçu alımlarında, adayların hukuki İngilizce dil seviyelerini ölçme gereksinimlerinden doğmuştur. TOLES dünya genelinde hukuk firmaları tarafından tanınan ve önemsenen bir sertifikadır. TOLES sınavı iki seviyede düzenlenir; TOLES Foundation (Başlangıç Düzey Sınav) ve TOLES Advanced (İleri Düzey Sınav).

TOLES Foundation Exam (Başlangıç Düzey Sınavı)
Bu sınav özellikle Genel İngilizce seviyelerini geliştirirken aynı zamanda Hukuk İngilizcesi de öğrenen öğrenciler için idealdir. TOLES sınavının temel basamağıdır. Hukuk İngilizcesi bilgisini geliştirmek isteyen, hukuk öğrencilerine ve yeni mezun hukukçulara TOLES Foundation sınavı almaları önerilir. Staj veya iş başvurularında kullanılan bir sertifikadır.

TOLES Advanced Exam (İleri Düzey Sınavı)

TOLES ileri düzey Hukuk İngilizcesi sınavından yüksek skor alan bir hukukçu, uluslararası hukuk firmalarının vazgeçilemez bir parçası haline gelir. Uluslararası avukatların, ana dili İngilizce olan avukatlar karşısındaki becerilerini kıyaslar.

Ülkemizde bulunan sınav merkezlerinde TOLES sınavına hazırlık kursu almak çok mümkün değildir.  Bu alanda İngiltere’de bulunan kurumlardan birini tercih edebilirsiniz.

Hukuk İngilizcesi Eğitimi Sunan Merkezler: