Havacılar için İngilizce (English for Aviation)

Havacılık sektörü, dünya ekonomisinde gitgide büyümekte olan bir alandır. İyi derecede İngilizce biliyor olmak, Havacılık alanında kullanılan terimlere hakim olmak anlamına gelmez. Havacılık İngilizcesi’ne hakim olmak, telefon üzerinden farklı milliyetlere sahip  görevlilerle etkili bir biçimde konuşmak havacılar için çok önemlidir. Uçak kazaları üzerine yapılan araştırmalarda bu kazaların sebebinin çoğunlukla iletişim yetersizliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) bu durumun önüne geçebilmek için uluslararası geçerliliği olacak İngilizce Dil Yeterlilik Şartları belirlemiştir. Yani artık tüm pilot ve trafik kontrolörlerinin ICAO’nun İngilizce Dil Yeterlilik Şartlarını yerine getirmesi ve en az Operational Level 4 düzeyinde İngilizce bilmesini zorunlu kılmaktadır.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization) İngilizce yeterlilik seviyeleri aşağıdaki gibidir.

Level 1: Pre-elementary

Level 2: Elementary

Level 3: Pre-Operational

Level 4: Operational

Level 5: Extended

Level 6: Expert

Havacılık İngilizcesi programları temel olarak pilotlara ve hava trafik kontrolörlerine İngilizce iletişim becerileri kazandırmak için oluşturulmuş programlardır.

TEAP (Test of English for Aviation Personnel) Nedir?

TEAP Sınavı pilotlar ve pilot adayları, profesyonel ve öğrenci kontrolörler, uçuş bilgi hizmetleri çalışanları ve radyo operatörleri için hazırlanmıştır. TEAP sınavı British Council tarafından akredite edilmiştir. ICAO dil yeterlilik göstergesi olarak yıllardır uygulanmaktadır.

Havacılık İngilizcesi (English for Aviation) programları yurt dışında bire bir ders ya da grup programları şeklinde sunulmaktadır.